Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Ὁ Κύριος λέγει πώς ἡ ἀληθινή καί αἰώνια ζωή εἶναι ἡ γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ἡ γνωριμία.

1 λεπτά ανάγνωσης
>>>