Κυριακή Α' Λουκά

«συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ»

1 λεπτά ανάγνωσης
>>>