Κυριακή της Ορθοδοξίας
1 λεπτά ανάγνωσης

Κυριακή της Ορθοδοξίας

"Ἀλλά τό πανηγύρι σήμερα δέν τελειώνει μέ τή λιτανεία καί τούς παιάνες τοῦ θριάμβου. Εἶναι ἀπαραίτητο αὐτό τό βίωμα τῆς γνωριμίας μας μέ τόν Κύριο νά τό μοιρασθοῦμε μέ τούς ἄλλους,

>>>