1 λεπτά ανάγνωσης
Α' Χαιρετισμοί

Σήμερα «χαίρει ἡ κτίσις ὅλη», στους πρώτους «χαιρετισμούς» στην Παναγία Μητέρα του Θεού μας και όλου του γένους των Χριστιανών. Σήμερα, «οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται» και οι στρατιές των ουρανίων ταγμάτων πανηγυρίζουν. Σήμερα, χαίρει όλη η γη και μας φανερώνει την χαρά της, στολισμένη με τα πρώτα άνθη της άνοιξης, για να συμμετάσχει στην πανορθόδοξη χαρά, και να προσφέρει τα πρώτα της άνθη, για να στολισθεί η εικόνα της Παναγίας, να σμίξουν τα άνθη της ανοίξεως με το «Ρόδον τό ἀμάραντον» . 


«Οἰ χαιρετισμοί» είναι η αγαπημένη ακολουθία των χριστιανών, πού έρxoνται κάθε χρόνο με την ίδια λαχτάρα και μέσα στο μοσχομύριστο από θυμίαμα περιβάλλον των Εκκλησιών, να τούς ακούσουν, να σταυροκοπηθούν, να συγκινηθούν, γιατί πάντα «οἰ χαιρετισμοί» κρατούν την ίδια ένταση και επικαιρότητα και ασκούν την ίδια επίδραση σε κάθε χριστιανική ψυχή πού τούς ακούει και τους νιώθει.

Έτσι και οι χριστιανοί της Μάνης ήρθαν για να ακούσουν τις όμορφες ψαλμωδίες και να χαιρετίσουν "Τήν Ὑπέρμαχω Θεοτόκω" που στολισμένη στεκόταν στο μέσον του Ναού, αλλά άκουγε τις προσευχές των πιστών της. Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη για την μητέρα Παναγία, που τους οδήγησε  προ ολίγων ετών  να φιλοτεχνήσουν την εικόνα της ως «Ρόδον τό ἀμάραντον». Άλλωστε πιο παιδί δεν αγαπά την μητέρα; Και ποια μητέρα; Την μητέρα όλου του κόσμου. "Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε".